Aanmelding

Wil je je inschrijven voor BouwRadar? Of wil je meer informatie?

Gelieve onderstaand formulier in te vullen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Scan

Je wenst een operationele en financiële scan van jouw bedrijf te laten uitvoeren zonder verdere verplichtingen.  Deze neemt 1 dag tijd in beslag. Deze 8 uur is  gespreid over 3 bijeenkomsten. Dit houdt in:

  1. een eerste gesprek met aanbevelingen (2 à 3 uur tijd voorzien)
  2. een tweede gesprek met actieplan (2 uur)
  3. een halve dag begeleiding in het bedrijf (4 uur)
Voorwaarden

Ik ben bereid hiertoe:

  1. de vragenlijst, die per mail zal worden toegezonden, (zelf) in te vullen.
  2. mijn laatst beschikbare gedetailleerde balans en resultatenrekening te bezorgen.
  3. de evaluatie te doorlopen (kort enquête)
Extra

Ik weet dat:

  1. Inhoudelijk de strategie, het personeel, de rapportering, de financiële en juridische situatie van het bedrijf worden besproken.
  2. De gegevens die worden uitgewisseld, strikt vertrouwelijk zullen worden gehouden.
  3. De financiële resultaten en de vragenlijst zal met de zaakvoerder en een professional van Deloitte Fiduciaire worden besproken.
  4. Ten laatste 4 weken na aanleveren van de gevraagde gegevens de gesprekken starten.