Deelnemers getuigen

Deze cijfers – voor de doelstelling over 5 jaar – zijn in kaart gebracht waardoor we onze targets goed kunnen opvolgen. We zijn ons veel bewuster geworden van de rendabiliteit van het bedrijf. Een doel voor ogen hebben én nastreven is belangrijk. BouwRadar heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Nu is het aan ons om de adviezen zo goed mogelijk in de praktijk toe te passen.

Ik kreeg een andere kijk op mijn organisatie. Meer inzicht in cijfers was nodig.

Nadenken over de kansen en opportuniteiten in de toekomst. ‘Visie 2020’

Belangrijke strategische beslissing genomen.

We starten binnenkort met een nieuw softwarepakket voor het opmaken en bijsturen van de netwerk- én resourceplanning (LT-planning, KT-planning, financiële planning, …) na het advies van de begeleiding van onze administratieve processen.

Algemene rapportering over ons bedrijf en goede uitleg bij de begeleiding gekregen.

Binnen bepaalde onderdelen zijn wij hard gaan nadenken hoe we kunnen verbeteren en waar we eventueel kunnen aanpassen en bijsturen.

Er wordt vooral ingezet op digitalisering zodat kostprijscalculatie vlotter kan verlopen.

Men komt vooral zaken te weten waar men vroeger niet op lette.

Het heeft ons er zeker toe aangezet om na te denken en actie te ondernemen op bepaalde vlakken!

Het leerde ons stil te staan bij zaken die al heel lang hetzelfde zijn gebleven.

Ik heb ingezien dat ik mijn bedrijf met 80% zal verminderen.

Door met nog meer cijfers te werken, creëren we een nog beter beeld van de situatie.

Het was verhelderend en zeer boeiend om eens een ander klankbord te hebben i.v.m. de huidige bedrijfsvoering.

Organisatie kon beter en dankzij BouwRadar hebben we een serieuze stap in de goede richting gezet.

Wij gaan meer dingen in vraag stellen: vooral op vlak van fiscaal/ juridisch + verzekeringen.

Facturatie: kleine bijsturingen gedaan – vervoer/mobiliteit: systeem in de wagens geplaatst – personeel: kleine details in administratie opgelost.

Het heeft ons geleerd out-of-the box te denken en vooral te handelen, we staan meer open voor vernieuwing en constante evaluatie in ons doen en laten. Het heeft ervoor gezorgd dat we niet meer krampachtig vasthouden aan oude gewoonten en vastgeroest zitten in bepaalde fases van handelen.

De strategie, de taakverdeling en de juridische vormgeving werden doorgevoerd in het bedrijf.

De gesprekken en de uitkomst van de rapporten zetten je aan tot nadenken en bij sommige items ook tot uitvoering.