Juridisch

Hoe staat het met uw aansprakelijkheid tegenover derden? Bent u voldoende ingedekt? Is de opdracht met de derde partij duidelijk schriftelijk afgelijnd? Welke (contractuele) instrumenten / processen gebruikt u om bij niet-betaling uw vordering te innen?

  1. Download de hapklare informatie over bouwrecht zoals de Wet Breyne, aansprakelijkheid van de aannemer, raamcontracten, modeldocumenten, uitvoeringstermijnen enz. op het ledengedeelte van onze website
  2. De Confederatie Bouw organiseert doorlopend opleidingen rond juridische topics zoals cao in de bouw; tewerkstelling van arbeiders in de bouw; schijnzelfstandigheid; onderaanneming; overheidsopdrachten; E-tendering; aanwezigheidsregistratie; nieuwe wet marktpraktijken enz.
    Meer info over het volledige aanbod? info@vcb.be