Rapportering

Beschikt uw onderneming over een boordtabel? Dat maakt het mogelijk uw buikgevoel af te toetsen aan de reële cijfers. Immers, enkel door uw kosten en resultaten op te volgen, kunt u tijdig ingrijpen en bijsturen. Het effect van de rapportering en van uw acties volgt een paar maanden later.

  1. De Confederatie Bouw organiseert doorlopend opleidingen rond topics zoals kostprijsberekening, werfopvolging en nacalculatie.
  2. Momenteel ontwikkelt de Confederatie Bouw een specifieke opleiding rond rapportering. Meer info? info@vcb.be
  3. Daarnaast biedt het WTCB een aantal instrumenten rond onder meer kostprijsberekening, prijsherzieningsformule en documentenbeheer: ww.wtcb.be/go/cpro