Strategie

Centraal staan de doelstellingen van uw onderneming.

  1. Wat is uw missie en visie?
  2. Opmaak van uw Business Plan.
  3. Bepalen van uw actieplan en van de doelstellingen van uw werknemers op basis van uw missie en Businessplan.

De meetbaarheid van de objectieven helpt u tijdig uw onderneming bij te sturen.