Vervolgtraject

Er blijkt vaak behoefte te bestaan aan een vervolgtraject. Dat heeft evenwel een kostenplaatje. Daarom kunt u via de kmo-portefeuille van de Vlaamse overheid een subsidie aanvragen om een vervolgtraject mee te financieren. Om voor de subsidie van de kmo-portefeuille in aanmerking te komen, is een adviseur met erkenning vereist.

U kan het aanbod aan subsidie terugvinden onder : http://www.vlaio.be/themas/subsidies

Daarnaast kunt u uw bedrijfsvoering aanscherpen dankzij het diverse aanbod opleidingen bij de Confederatie Bouw in uw regio: